Кога започва играта?

- "Мега Дерби" FREE SPINS Open започва на 08.02.2021 г. в 00:00:00AM и продължава до 22.02.2021 г. 23:59:59 PM

Какво ще спечеля, ако играя?

- Общият награден фонд е 1500 FREE SPINS. Между 50 и 500 FREE SPINS  ще бъдат раздавани след края на последната насрочена среща за деня  (както е указано в таблицата по-долу).

Как да участвам в играта?

- Участие в "Мега Дерби" FREE SPINS Open могат да вземат всички активни играчи на www.palmsbet.com

- За да си осигурите място в "FREE SPINS Open", е необходимо да имате всекидневен активен залог на Откритото първенство на Австралия (тенис)  в секциите Спорт и На живо в рамките на 14- дневен период. За квалифициращ се смята залог на стойност както следва в таблицата по-долу (на минимален коефициент 1.30)

Дни Залог  FREE SPINS

Ден 1

20 лв.

50
Ден 2 20 лв. 50
Ден 3 20 лв. 100
Ден 4 30 лв. 50
Ден 5 30 лв. 50
Ден 6 30 лв. 50
Ден 7 30 лв. 50
Ден 8 40 лв. 50
Ден 9 40 лв. 50
Ден 10 50 лв. 100
Ден 11 50 лв. 100
Ден 12 50 лв. 150
Ден 13 -Бонус 50 лв. залог в секции Спорт и На Живо 150
Ден 14 100 лв. 500

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА

1.1 За да спечели бонус от наградния фонд от 1500 FREE SPINS е необходимо всеки клиент да се включи в играта в периода 08.02 – 22.02.2021 г. и след включването си да изпълни дневното условие за класиране, всеки ден до 22.02.20212 г., включително.

1.2 Залози, направени след ден 1, няма да бъдат зачетени за класиране в играта "Мега Дерби" FREE SPINS Open.

1.3  Наградният фонд ще се разпределя всеки ден в 10:00:00 АМ в зависимост от таблицата:

Дни Залог  FREE SPINS

Ден 1

20 лв.

50
Ден 2 20 лв. 50
Ден 3 20 лв. 100
Ден 4 30 лв. 50
Ден 5 30 лв. 50
Ден 6 30 лв. 50
Ден 7 30 лв. 50
Ден 8 40 лв. 50
Ден 9 40 лв. 50
Ден 10 50 лв. 100
Ден 11 50 лв. 100
Ден 12 50 лв. 150
Ден 13 - Бонус 50 лв. залог в Секции Спорт и На Живо
150
Ден 14 100 лв. 500

1.4 Бонусите от "Мега Дерби" FREE SPINS Open се получават под формата на  FREE SPINS. Печалбите, реализирани с FREE SPINS, се начисляват като изтегляема сума в клиентския профил. Стойността на един Free Spin е на минимален залог на максималния брой линии на посочените игри: Pick the Pig, Fruits of Desire,Big Joker, Brilliants on Fire, Clover Dice, Golden Amulet, HOT 7's X 2, Lucky Clover, Mighty Kraken,Duck Spell.

1.5 Ако FREE SPINS не бъде изиграна в рамките на 24 часа от датата на издаването, тя се заличава от сметката на участника.

1.6 За да завърши успешно играта за 1500 FREE SPINS., клиентът трябва да прави залог в спортната (минимален коефициент 1.30)  секция за определените по-горе стойности на залога, всеки ден от присъединяването си в играта до 22.02.2021 г. включително.

1.7 При достигане на "Ден 13 -Бонус", имаш право да направиш залог в секции Спорт и На Живо без ограничение на спорта.

1.8 За целите на промоцията важат само залози с реални пари. Безплатни залози не се отчитат за промоцията, както и залози с бонус средства или с депозита, с който е взет бонуса.

1.9 В класирането няма да попадат играчи с ниво (level) [No Level].

1.10 Palms Bet си запазва правото да промени или оттегли тази оферта по всяко време и без причина или предизвестие.

1.11 Решенията на Palms Bet по всички въпроси, свързани с тази промоция, са окончателни и задължителни.

1.12 Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини, като информация за промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.

Забележка: Ние си запазваме правото да променя условията на промоциите, във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.
Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.Ние си запазваме правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспаднем всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.