FREE SPINS Всеки ден


Вземете 20 FREE SPINS всеки ден!

Направете депозит от минимум 30 лв. и вземи 20 FREE SPINS за една от топ игрите ни CLOVER PARTY.

Възползвайте се от тази промоция всеки ден само в Palms Bet.


Правила и Условия

(1) "Безплатни игри всеки ден“ , може да се ползва от всеки участник, направил депозит в размер равен или по-голям от 30 лева.

(2) Условието за залог на бонуса „Безплатни игри всеки ден“ важи само в секция „Казино“ — NEON GAMES на играта CLOVER PARTY.

(3) Бонус "Безплатни игри всеки ден“ се получава под формата на 20 броя FREE SPINS. Печалбите реализирани с FREE SPINS се начисляват като изтегляема сума в клиентския профил. Стойността на един Free Spin е на минимален залог на максималния брой линии на посочената игра.

(4) Всеки регистриран клиент има право на един такъв бонус всеки ден. От 00:00 часа на всеки ден до 23:59:59 часа на същия ден.

(5) Ако FREE SPINS не бъде изиграна в рамките на 24 часа от датата на издаването, тя се заличава от сметката на участника.

(6) Ако участникът не желае да получи наградата, той трябва преди началото на играта да се откаже уведомявайки писмено отдел „Връзка с клиенти“.

(7) Приемайки  "Безплатни игри всеки ден“ по ал. 1 за игра, участникът декларира, че е прочел и приема всички допълнителни правила и условия.

(8) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини, като информация за промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Начало: 01.08.2019 00:00:00 часа

Край: 04.09.2019 00:00:00 часа

Забележка: Запазваме си правото да прекратим промоцията, преди посочения тук срок или да удължим срока, по наша преценка. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.