Безплатен залог всеки денВземи до 100 лв. Безплатен залог ВСЕКИ ДЕН!

За всички спортни фенове отново сме подготвили уникално промоционално предложение.

Играйте "НА ЖИВО" като направите множествен залог с 2 или повече селекции, за да участвате за до 100 лв. безплатен залог ВСЕКИ ДЕН

Колкото повече играете, толкова по-голяма ще бъде наградата Ви на следващия ден!


(1) В допълнителната игра участват клиенти, залагали с реални средства в секцията" На Живо" в palmsbet.com. Залози, направени с бонус средства (напр. при изпълнение на изисквания за отиграването им) включително депозит сумата изпълняваща условията на "Безплатни игри всеки ден“ не важат за условията на допълнителна /Бонус/ игра.

(2) Паричната награда /бонус/ е на стойност до 100 /сто/ лева, предоставя се като сума (Безплатен Залог).

(3) Клиентът трябва да има успешно направени множествени залози с 2 или повече селекции, всяка селекция с коефициент поне 1.50 или по-висок с реални средства на спортни събития в секцията „НА ЖИВО“ до сума определена от Организатора.

(4) /Бонус/ игра “Ежедневен Безплатен Залог” се определя на базата на загубената сума (заложена сума - спечелена сума) за изминалия ден, както следва:


1. От 20лв. - 39.99лв. / получава 2лв.
2. От 40лв. - 99.99лв. / получава 5лв.
3. От 100лв. - 199.99лв. / получава 10лв.
4. От 200лв. - 399.99лв. / получава 20лв.
5. От 400лв. - 999.99лв. / получава 40лв.
6. От 1000лв. или повече / получава 100лв.

(5) Паричната награда се получава на базата реални залози, реализирани за изминалия ден от 00:00:00 до 23:59:59. Срокът за зареждане на паричната награда е до 12 часа след края на съответния ден, в който сте се класирали.

(6) Само губещи или печеливши залози се зачитат към условията на получаването на паричната награда. Залози с друг статус, като например: отменен, анулиран, предварително затворен (кеш-аут) и т.н, няма да бъдат зачитани към условията.

(7) Паричната награда е ограничена до една на човек. Ако Организаторът има основателна причина да смята, че Паричната награда се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организаторът си запазва правото да оттегли паричната награда от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от паричната награда.

(8) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини, като информация за промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Начало: 01.07.2019г.

Край: 23.10.2019г.

Забележка: Ние си запазваме правото да променя условията на промоциите, във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.
Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.
Ние си запазваме правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспаднем всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.