Вземи ДО 50 FREE SPINS на 20-линейни игри на CT INTERACTIVE !

Направи играта си още по-успешна, като грабнеш ДО 50 Free Spins на 20-линейни игри от всекидневната ни промоция.

Вече сам можеш да избереш броя на своите Free Spins. 
20 лв. = 20 бр. Free Spins;
33 лв. = 33 бр. Free Spins.

Всичко, което трябва да направиш, е да следваш стъпките отдолу:

  • 1. Влез в акаунта си в palmsbet.com
  • 2. Направи минимален депозит от 20 лв.
  • 3. След успешен депозит избери офертата до 50 Free Spins

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА

1. "Презареждане“ може да се ползва от всеки участник получил известие в акаунта си и направил поне един депозит в размер равен или по-голям от 20 BGN / 20 EUR на ден.

2. Условието на бонуса „Презареждане“ важи само в секция „СЛОТ“, раздел "Free Spins" за игрите: Brilliants Hot, Clover Party, Treasures of Persia, Penguin Party, Fusion Fruit Beat, Fortune Pyramid, 20 Star Party, 20 Mega Slot, Goblin's Gold, Black Pharaoh.

3. Бонус "Презареждане“ се получава под формата на до 50 броя FREE SPINS.
*Пример: При депозит от 35 лв. получаваш 35 FREE SPINS.
*Пример: При депозит от 44 лв. получаваш 44 FREE SPINS.
3.1
Печалбите реализирани с FREE SPINS се начисляват като изтегляема сума в клиентския профил. Стойността на един Free Spin е на минимална сума на максималния брой линии на посочената игра.

4. Всеки регистриран клиент има право на един такъв бонус всеки ден, ако е направил поне един депозит от минимум 20 BGN / 20 EUR през този ден.

5. Ако FREE SPINS не бъде изиграна в рамките на 24 часа от датата на издаването, то те ще бъдат заличени от сметката на участника.

6. Ако участникът не желае да получи наградата, той трябва преди началото на играта да се откаже, уведомявайки писмено отдел „Връзка с клиенти“.

7. Депозита, може да бъде  изтеглен само при условие, че разиграната сума надвишават (1) еднократният му размер.

8. Приемайки  "Презареждане“ по ал. 1 за игра, участникът декларира, че е прочел и приема всички допълнителни правила и условия.

9. Депозита за "Презареждане“ може да бъде разиграван във всички секции на www.palmsbet.com с изключение на секцията КАЗИНО НА ЖИВО.

10. Депозита за "Презареждане“ няма да участва за натрупване на точки в допълнителната бонус игра "Лоялна Програма".

11. Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента. Също така може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини. Информация за промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на организатора www.palmsbet.com, чрез и-мейл или нотификация в сайта.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

04.09.2021г. 00:00:00 до  30.10.2021г. 23:59:59ч.

ЗабележкаНие си запазваме правото да променим условията на промоциите във всеки един момент. Участващите клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна. Офертите за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта от този клиент или група клиенти и/или да отмени всички разигравания, направени със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такива разигравания. Организатора си запазва правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.