Вземете до 50 BGN бонус за всеки препоръчан приятел.

Препоръчайте Palms Bet на вашите приятели и грабнете 20% от стойността на първия депозит на всеки един от тях до 50 BGN. Най-хубавото е, че няма ограничения в броя на хората, които можете да доведете на сайта и да получите бонуса. 

Единственото, което трябва да направят вашите приятели е, по време на регистрационния процес да попълнят вашето потребителско име в специалното поле във формата. След което правейки първия си депозит, Вие автоматично ще получите 20% от него до 50 лв. като бонус в сметката си в Palms Bet.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА

1. Размерът на бонуса е 20% (двадесет процента), от стойността на първия депозит на новия потребител, до 50(петдесет) лева
2. При регистрацията си новия клиент, попълва в специално поле в регистрационната форма потребителското име на участника, който го е насочил към Palmsbet.com.
3. Един и същ регистриран в palmsbet.com участник, може да доведе неограничен брой нови клиенти.
4. Печалбите, реализирани при игра с предоставения бонус („Препоръчай приятел“ ), могат да бъдат изтеглени само при условие, че направените залози с бонуса надвишават двадесеткратния му размер.
5. В случай, че участника заяви изплащане на печалба, преди да бъдат изпълнени условията за двадесеткратен залог, сумата на бонуса и всички спечелени суми с бонуса, ще бъдат анулирани.
6. Приемайки бонуса за игра, участникът декларира, че е запознат и приема всички допълнителни правила и условия за конкретния бонус.
7. Ако бонусът не бъде изигран или изтеглен в рамките на 30 дни от датата на издаването, той се заличава от сметката на участника.
8. Ако участникът не желае да получи бонус „Препоръчай приятел“, той трябва преди началото на играта да уведоми писмено отдел „Връзка с клиенти“.
9. Офертата не важи за депозити, направени с еврови акаунти.

Забележка: Ние си запазваме правото да променя условията на промоциите, във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.
Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.
Ние си запазваме правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспаднем всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.