Recharge your sports account with our latest Sport Reload bonus 100% up to BGN 50.

You can take advantage of our offer every Monday and Friday.

All you have to do is follow the steps below:

  • 1. Log in to your palmsbet.com account
  • 2. Enter the "My Bonuses" section
  • 3. Accept the offer 100% up to 50 BGN sports reload.
  • 4. Make a successful deposit.

Successfully complete your deposit, after which the bonus will be automatically credited to your account.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА

1. Бонус Спорт Презареждане може да се ползва от всеки участник получил известие в акаунта си. 

2. Бонусът е активен за приемане САМО в ПОНЕДЕЛНИК и в ПЕТЪК. През останалите дни от седмицата, бонусът няма да може да бъде активиран. След приемане на бонуса ти се съгласяваш с всички правила и условия, упоменати по-долу.

3. Условието за разиграване на бонус  „Презареждане" важи само в секция Спорт и На живо .

4. Бонус „Презареждане" е 100% от депозита до максимум 50 лв.

5. Печалбите, реализирани при игра с предоставения бонус „Презареждане“ могат да бъдат изтеглени само при условие, че направените разигравания с бонуса и депозита надвишават (5) петкратния й размер.
*Пример: При депозирани 50 лева и получен бонус 50 лева, трябва да се направи залог за (50+50)*5 = 500 лева.

6. Бонус „Презареждане” се получава под формата на Безплатен Залог. -*Какво е Безплатен Залог?
6.1 Безплатният Залог ти позволява да извършиш разигравания за наша сметка, а печалбата (след удържане сумата на разиграването) остава за теб.
6.2 Пример: Ти поставяш своя Безплатен Залог от 5 BGN на коефициент 2,50. Ако прогнозата Ви спечели, получавате 7,50 BGN (5 BGN х коефициент 2,5 = 12,50 BGN, минус 5 BGN = 7,50 BGN).

7. Приемайки бонуса по ал. 1 за игра, участникът декларира, че е прочел и приема всички допълнителни правила и условия за конкретния бонус.

8. Бонус „Презареждане" е валиден 30 дни от активирането му.

9. Ако бонусът не бъде изигран в рамките на 30 дни от датата на издаването, той се заличава от сметката на участника.

10. Ако играчът реши да се откаже от бонуса, преди изтичането на неговата валидност, то цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби, ще бъде изтеглена от баланса на игралния профил.

Срок:
Начало:  10-09-2021г
Край: 17-09-2021г.

ЗабележкаНие си запазваме правото да променим условията на промоциите във всеки един момент. Участващите клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна. Офертите за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта от този клиент или група клиенти и/или да отмени всички разигравания, направени със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такива разигравания. Организатора си запазва правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.