Additional Rules

Ek şart ve kurallar
(burada ve bundan öte Bahis Şirketi diye anılacak) ”Palmsbet.com” (burada ve bundan öte Müşteri diye anılacak) 18 yaşını doldurmuş gerçek şahıslardan (burada ve bundan öte Şart ve Kurallar diye anılacak) Bahis Yapma Şart ve Kurallarına ve Ödeme Yöntemlerine göre bahisler kabul ediyor.
  Bahis Şirketinin Şart ve Kuralları bahsin numarası ve tütünü bahis kabulü, ödenmesi, tartışmalı durumların düzeltilmesi, farklı spor etkinliklerine bahis yapma ayrıntıları açısından belirlemektedir. 
Şart ve Kurallar Bahis Şirketi ile Müşteri olmak üzere taraflar arasındaki bütün diğer ilişkileri Bahis Şirketinin çalıştığı yetki alanı ve mevzuat hükümlerine göre düzenlenmektedir.1.1 Palmsbet – Bahis Şirketi. 
1.2 Müşteri – Bahis Şirketi nezdinde bahis yapan kimse 

1.3 Bahis – Bahis Şirketi ile Müşteri arasında risk bazında ve Genel Şartlara göre varılan anlaşma. Anlaşma sonucu etkinliğe bağlıdır. Müşterinin Genel Şartlar gereğince bahis yaması gerekir. 
1.4 Etkinlikler listesi – Bahis Şirketince önerilen bütün etkinlikler ve sonuç katsayıları. 
1.5 Nihai sonuç – Bahis Şirketinin bahse önerdiği etkinliğin sonucundan elde edilen sonuç. 
1.6 Bahis tutarı – Müşterinin bahis yapmak üzere Bahis Şirketine ilettiği para tutarı. 
1.7 Etkinlik – Bahse konu sonucu bilinmeyen spor etkinliği veya başka bir etkinlik (maç, lig, yarışma ve saire). 
1.8 Katsayı – bazında kazancın hesaplandığı hat rakamı. 
1.9 Bahis sonucu (kazanç, kayıp, iptal) söz konusu etkinliğin sonucuna bağlı olarak Genel Şartlara uygun olarak belirlenir.

2.1 Genel Şart ve Kurallar 21/06/2018 tarihinden itibaren geçerlidir. . 
2.2 Bahis Şirketi, bütün dünyada düzenlenen spor etkinlikleri için bahisler kabul ediyor. 
2.3 Bahis kabulü, hesap açılması ve elektronik sisteme erişim yalnız Genel Şartları kabul eden gerçek şahıslar için geçerlidir. 
2.4 Müşteri yaş limitinin ihlalinden sorumludur.
2.5 Müşteri “Bahsi kapat” fonksiyonunu kullanmaya yetkilidir. Müşteri “Bahsi kapat” fonksiyonunu kullanırsa, bahis sonucunun bilinmedikçe bahsin hemen düzenlenmesini mümkün kılar. Müşterinin “Bahsi kapat” ile ilgili şartları kabul edip teyit ettiği takdirde, hesabına önerilen para bedeli yatırılacaktır. “Bahsi kapat” fonksiyonu bütün bahislerde mevcut değildir. 
2.6 Bahis Şirketinin hiçbir açıklamada bulunmaksızın her şahsın bahsini kabul etmeme hakkı saklıdır. 
2.7 Dürüst olmayan oyun delilleri varsa, Bahis Şirketi araştırma tamamlanıncaya dek etkinlik ile ilgili bahislerin ödenmesini bloke hakkı saklıdır.
2.8 Aşağıda sıralı yöntemlerden b,r,inin kullanılmasında Genel Şartların değiştirilmesi ile ilgili bilgi mevcuttur: (kayıt işleminde verilen e-posta adresinde) e-posta mesajı, Bahis Şirketinin web sitesindeki “Şart ve Kurallar” bölümünde bildiri. Belirlenen tarihlerde kabul edilen bahisler değiştirilmiş Genel Şart ve Kurallara uygundur. Daha erken yapılan bahislerin Genel Şart ve Kuralları değiştirilmemiş kalıyor.  
2.9 Müşteri kendisine ait giriş ve parola hakkındaki kişisel verilerin gizliliğinin korunmasından sorumludur. Müşterinin siteye üçüncü şahsın parolası ile giriş yaptığı veya bu parolayı öğrendiği halde, Bahis Şirketinin idare görevlilerini haberdar etmesi gerekir. 
2.10 Bahislerin sonuçlandırma bazı ve kazanç hesaplanması Bahis Şirketince ilan edilen etkinliklerinin sonucudur. Spor etkinlikleri düzenleyen örgütlerin resmi sayfaları ve spor federasyonu temsilcilerinden dolaysız olarak alınan resmi veriler bu gibi sonuçların elde edileceği kaynaktır. Bahis Şirketinin Ofisi alternatif bilgi kaynakları (örneğin, kulüp, lig ve turnuva siteleri, spor sonuçları ve istatistikleri içeren bağımsız siteler, video yayınları) ve de maçta hazır bulunan özel temsilcinin ilettiği bilgi kullanabilir. Etkinliklerden elde edilen sonuçlar, etkinlik tarihi ve saati ile ilgili bütün iddialar ilgili spor federasyonunun resmi belgeleri ile gözden geçirilir. 
2.11 Bütün tartışmalı sorunlar bahsin düzenlendiği andan itibaren 15 gün süresi içerisinde kabul edilir.
2.12 Her müşteri tek bir hesap kaydetmeye yetkilidir. Artık kayıtlı bulunan müşterinin ( yeni isim, yeni posta adresi ve saire kullanılarak) yeniden tescil edilmesi yasaklıdır. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda Bahis Şirketinin idaresi benzeri (çok kez kaydedilen) hesabı bloke edebilir ve bütün yapılan bahisleri (kazanları) iptal edebilir.
2.13 Bahis Şirketinin sebebi açıklamadan ve ihbarda bulunmadan somut müşterinin ayrı ayrı etkinliklerdeki azami bahis tutarını sınırlamak, azami bahis tutarını sınırlamak veya yükseltmek için hakkı vardır. Aynı müşteriden aynı çıkışlar veya çıkış kombinasyonları için çoklu bahislerin kabulü Bahis Şirketinin kararı üzerine sınırlanabilir. 
2.15 Bir müşterinin bir günde yapılan bahislerden kazanabildiği (bahis hariç) azami tutar bahse bakılmaksızın 100,000 BGN’dir. 
2.16 Bahis Şirketinin: Müşterinin bahsi yapınca etkinlik sonucu ile ilgili bilgiye sahip olduğunu; Müşterinin maça dolaysız olarak katıldığı için (sporcu, yargıç, antrenör ve saire) veya maça dolaysız katılmacı adına hareket eden biri olduğu için etkinlik sonucuna etkide bulunma imkânına sahip olduğunu tespit ettiği halde veya Bahis Şirketinin Müşterinin bahis verme sürecinin otomatikleşmesini sağlayan özel yazılım veya teknik araçlar kullandığından şüphelendiği takdirde hesabı hemen kapatıp bu hesaptan yapılan bütün bahisleri iptal etme hakkı saklıdır.
2.17 Müşteri, kendisine ait hesabın üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin vermeye yetkili değildir.
2.18 Bahis Şirketi, iki veya daha çok müşterinin aynı İP adresinden (aynı bilgisayardan veya yerel ağıdan) tescil edilip bahis yapmasını tavsiye etmez, çünkü bu işlemler hakemlik oyunu veya hesap üzerindeki kontrolün üçüncü tarafa iletilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda Bahis Şirketinin onayı aranır. Kontrol süreci müşteri ile (online, telefon veya diğer yoldan) temas kurma işlemi ihtiva eder. Teyit için müşteri kimlik belgesinin (kinlik kartı, pasaport) aslını, (depozito için kullanılmışsa) ödeme kartı göstermelidir. Ayrıca Bahsi Şirketinin uygun bulduğu diğer belgeler de istenebilir. Profil teyit sürecinin tamamlanmasına kadar bloke dilebilir. Müşterinin kimliğini doğrulamayı reddederse, Bahis Şirketi hesaptaki bütün bahisleri iptal etmeye ve parayı Müşteriye iade etmeye yetkilidir.
2.19 Bahis Şirketine ilişkin mali işlemler ve bahis kabulü ile ilgili hile durumunda Bahis Şirketinin aşağıdaki işlemleri yapma hakkı saklıdır: Bütün bahisleri iptal etme; Profil sahibine araştırma işlemini uygulama. Olguların tespit edilmesi halinde (diğer hesabın kullanılması ile de dâhil) Bahis Şirketi idaresinin bu hesaptan yapılan bahisleri yapıldıkları zamana bakılmaksızın iptal etme hakkı vardır.

3.1 Tekli bahis (Single) ayrı bir etkinliğin sonucuna yapılan bahistir. Tekli bahsin ödenmesi bahis tutarının kazançlı katsayı ile çarpılarak elde edilen tutara eşittir.
3.2 Akümülatör bahis (düşey sütun) birbirinden bağımsız birkaç etkinliğin bahsidir. Akümülatör bahsin ödeme değeri bahis bedelinin akümülatördeki bütün kazançlı katsayıları ile çarpılarak elde edilen tutara eşittir. Sonuçlardan biri kaybederse, akümülatör da kaybeder. Sonuçlardan bir iptal edilirse, o sonuç 1 katsayısı sayılır. 
3.3 Sistem seçilen etkinlikler sayısından belli akümülatörler sayısının tam kombinasyonundan oluşan bahistir. Sistemdeki maksimum etkinlik sayısı 10. Ödeme Sistemdeki akümülatörlerin ödemelerinden oluşan tutara eşittir. 
Örnek: 
Aşağıda sıralı çıkışlar üzerine sistem bahsi koyuyoruz: 
Etkinlik Çıkış Katsayı Sonuç 
1. Arsenal - Chelsea W1 3,60 3 - 1 
2. Real Madrid - Barcelona Han1 (-0.5) 1,90 2 - 0 
3. Manchester United - Hull City Han2 (0) 1,90 5 - 0 
4. Williams U. - Sharapova M. W2 1,85 2 - 0 
Bahis: 60 BGN. 
Ödemeyi hesaplamak için:
4’ten 2 sistemi için: 1-4 no’lu etkinliğin sonuçlarını hesaplayarak aşağıdaki kombinasyonları elde edeceğiz: çıkış 1 + çıkış 2, çıkış 1 + çıkış 3, çıkış 1 + çıkış 4, çıkış 2 + çıkış 3, çıkış 2 + çıkış 4 , sonuç 3 + sonuç 4. 4’ten 2 sistemi her biri iki sonuçlu altı akümülatöre eşittir: 
Akümülatör 
Çıkış Katsayı 
(А) Arsenal - Chelsea 
Real Madrid - Barcelona W1 Han1 (-0.5) 3,60 1,90 
(B) Arsenal - Chelsea 
Manchester United – Hull City W1 Han2 (0) 3,60 1,90 
(C) Arsenal - Chelsea 
Williams W. – Sharapova M. W1 W2 3,60 1,85 
(D) Real Madrid - Barcelona
Manchester United – Hull Han (-0.5) Хан2 (0) 1,90 1,90 
(E) Real Madrid - Barcelona
Williams W. – Sharapova M. Han1 (-0.5) W2 1,90 1,85 
(F) Manchester United - Hull
Williams W. – Sharapova M. Han2 (0) W2 1,90 1,85 
Çıkış 1 (Arsenal - Chelsea) ve çıkış 2 (Reral Madrid - Barcelona) kazançlı ve çıkış 3 (Manchester United - Hull City) ve çıkış 4 (Williams W. - Sharapova M.) kaybeden. Böylece sistemdeki A akümülatörü 1 ve 2 sonuçları içerenli kazanır.
Bir seçenek için bahis tutarının hesaplanması: bahis fiyatını (60) sistem akümülatörler sayısına (6) bölün.
10 BGN alıyoruz. Böylece bir akümülatör için bahis fiyatı 10 BGN’dir. 
Akümülatör A için kazanç hesaplanması. Katsayılarının çarpılması gerekir: 3.6 ve 1.9. Yani 3.6 х 1.9 = 6.84. Bu değeri 10 BGN olan bahis fiyatı ile çarpın: 6.84 x 10= 68,40 BGN. 
5) Sistemin toplam ödenmesi için: bütün akümülatörün ödenmesini toplanmamız gerekir A + B + C + D + E + F. 
Bu halde akümülatör A’nın ödenmesi 68,40BGN, kalanların ise 0 BGN. 
Toplam ödeme: 68,40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68,40 BGN. 
3.4. Karşı bahis (mağlup olan kazanır) bağımsız çıkışlar bahsidir. Seçilen çıkışlardan biri kaybederse, bahis kazançlıdır. Katsayı sıradan akümülatörün katsayısına orantılı olarak otomatikman hesaplanır. 
Örnek: 100 BGN 1.35, 1.20, 1.07 katsayılı üç etkinlikten ibaret Karşı Bahse bahis edilir. Sistem üç etkinliğin katsayısı otomatikman hesaplar: 1,90. Eğer sıralı sonuçlardan en az biri kaybederse, ödeme 190 BGN olacaktır.

Nihai sonuç – Maçın nihai sonucunu tanıyın (1 – ev sahibi kazanır, Х – beraberlik ve 2 – konuk kazanır).  Karşılaşmadaki galip – mümkün çıkışlar 1 ve 2 – Bahis Şirketinin beraberlik katsayısını (X) önermediği halde, katılmacı karşılaşmada galip çıkacak takımı nihai belirlenmesinden sonra yani normal oyun süresinden sonra veya olası uzatmalardan sonra tahmin edilmeli.  Klasmana girer (Finali kazanır) – katılmacı hangi takımın bundan sonraki aşamaya geçeceğini veya turnuvayı kazanacağını tahmin edilmeli. Çift şans – Maç çıkışını tahmin edin (1Х, Х2 и 12). "1X" – ev sahibi takımının zaferi veya beraberlik halinde bu seçenekteki bahisler kazançlıdır. "X2", konuk takımının zaferi veya beraberlik halinde bu seçenekteki bahisler kazançlıdır.. "12" – sonuç ya ev sahibi, ya konuk takımı ise bu seçenekteki bahisler kazançlıdır. Maç nötr bir yerde oynandığı halde ilk seçilen takım bahis amaçlarına uygun olarak ev sahibi sayılır. Gol sayısı – katılmacı karşılaşmada atılan gol sayısının 2,5 golden çok mu az ı olacağını tahmin edilmelidir. Sitede benzeri imkân (tam olmayan sayı) ilan edilmiş olduğu halde katılmacı diğer limite de bahis edebilir (örneğin 1,5, 3,5 ve saire).  Her iki takım maçta gol atar – katılmacının her iki takımın karşılaşmada gol atıp atmayacağını tahmin edilmesi gerekir. Kendi kalesine atılan goller yararına atıldıkları takım için geçerli sayılmaz. Mümkün varyantlar „EVET” (her iki takım gol atacak) veya “HAYIR“ (iki takımdan en az birisi gol atmayacak).  Birinci yarı - Çıkış – katılmacı karşılaşmanın ilk yarısının çıkışını tahmin edilmelidir (1, Х, 2). Karşılaşmanın birinci yarısından sonra kesilmesi halinde birinci yarı çıkışı için kazançlar ödenir.  Asya handikap – Maç sonucunu handikap ile tahmin edin („1” veya „2”).  kazançlı çıkış, maçın tam sonucunun Bahis Şirketince önceden belirlenen öncelik (handikap) ile düzeltilerek elde edilir.  EĞER BELİRLENEN HANDİKAP İLE DÜZELTİLEN MAÇ ÇIKIŞI „Х” İSE, BÜTÜN BAHİSLER “1” KATSAYISI İLE TANINMIŞ SAYILIR.  Bahis Şirketi birden fazla öncelik (çift handikap) belirleyebilir. Bu halde bahis fiyatı ikiye bölünür, bir bölümü birici handikap’a, ikincisi diğer handikap’a konulur.  Örneğin:  Handikap 0.5, 1  Eğer 0.5, 1 geri kalma ile takım (-0.5, -1):  - 2 veya daha fazla gol farı ile maçı kazanırsa – bütün bahisler kazançlı olacaktır;  - 1 gol ile kazanırsa – bahsin yarısı kazançlı, diğeri iade edilecektir;  - kaybeder veya beraberlikte kalır – bütün bahisler kaybeder.  Eğer 0.5, 1 ilerleme ile takım (+0.5, +1):  - galip çıkar veya beraberlikte kalırsa – bütün bahisler kazançlıdır;  - 1 gol ile kaybederse - bahsin yarısı kazançlı, diğeri iade edilecektir;  - 2 veya daha fazla gol farkı ile kaybederse - bütün bahisler kaybeder. Diğer belirlenen değerler ile kazançlar aynı şekilde hesaplanır. Beraberlikte iade – Maç çıkışını tahmin edin (1-ev sahibi kazanır veya 2 – konuk kazanır). EĞER MAÇ BERABERLİKTE BİTERSE, BAHİSLER “1” KATSAYISI İLE TANINMIŞ SAYILIR.   Handikap – katılmacı, takımlarda biri için sonuç önceliği önceden belirlemiş olarak karşılaşma çıkışını öngörmelidir. Kazançlı işaret karşılaşmanın nihai sonucunun önceden belirlenen öncelikle düzeltildiğinde elde edilir.  Örnek: 0:1 şeklinde önceden belirlenen sonuç ve 2:1 şeklinde elde edilen nihai sonuç durumunda kazançlı sonuç 2:2 – yani "Х" işareti kazançlıdır. "1" ve "2" işaretleri ile aynı şekilde işlem yapılır.   Birinci yarı / Nihai çıkış – katılmacı hem birinci yarı, hem de maç sonucu eşzamanlı olarak tahmin edilmelidir.  Gol hattı – katılmacı karşılaşmada atılan gol sayısının tam olan veya olmayan sayı olabilen ve önceden belirlenen sayısı altında veya üstünde olacağını tahmin edilmelidir. Bahis Şirketi birden fazla gol hattı (çift gol hattı) belirleyebilir. Bu halde bahis fiyatı ikiye bölünür, bir bölümü birici hata, ikincisi diğer hata konulur.  Örneğin: gol hattı alt/üst 2,2,5 Eğer karşılaşma 3 veya daha çok gol atılması ile biterse, bütün “üst” bahisleri kazançlı olur, bütün “alt” bahisleri kaybeder. Eğer karşılaşma tam2 gol atılması ile biterse, “üst” bahsin yarısı 1 katsayısı ile tanınmış sayılır,diğer yarısı kaybeder; “alt bahsin yarısı 1 katsayısı ile tanınmış sayılır, diğer yarısı ise kazançlı olur. Eğer karşılaşmada hiçbir gol atılmazsa veya 1 gol atılırsa: bütün “üst” bahisleri kaybeder, bütün “alt” bahisleri kazançlı olur.  Ev sahibi takımının gol sayısı – katılmacı ev sahibinin karşılaşmada atacağı gol sayısının 2,5’ten büyük mü, küçük mü olacağını tahmin edilmelidir. Sitede benzeri imkân öngörülmüş ise, katılmacı diğer limite de bahis edebilir (örneğin 0,5, 3,5 ve saire).  Konuk takımının gol sayısı – katılmacı konuğun karşılaşmada atacağı gol sayısının 2,5’ten büyük mü, küçük mü olacağını tahmin edilmelidir. Sitede benzeri imkân öngörülmüş ise, katılmacı diğer limite de bahis edebilir (örneğin 0,5, 3,5 ve saire).  Tam sonuç – maçın tam sonucunu tanıyın.  Benzer, seçenek belirtilmiş ise, “her türlü diğer sonuç” opsiyonuna bahis edebilirsiniz. Bu halde açıkça belirtilmiş bulunmayan her tam sonuca bahis ediyorsunuz.  Çift/tek gol sayısı – katılmacı karşılaşmada atılacak gol sayısının çift mi (0, 2, 4 ve saire), tek mi (1, 3, 5 ve saire) olacağını tahmin edilmeli.  Korner sayısı – katılmacı her iki takımın karşılaşmasa yapacağı kornerin sayısı Bahis Şirketince belirtilen sayıdan az mı, çok mu olacağını tahmin edilmelidir. Korner handikap – Takımlardan birine korner sayısında öncelik (handikap – tam olan veya olmayan sayı). Katılmacı, önceden belirlenen handikap ile düzeltilmek şartı ile daha çok korner yapacağı takımı tahmin edilmelidir. Önceden belirlenen handikap tam sayı ise, handikap ile düzeltilen korner sayısının eşit olma ihtimaline bahis edilebilir.  Kart sayısı – katılmacı, her iki takıma karşılaşmada verilen kart sayısının Bahis Şirketince önceden belirlenen (tam olmayan sayı olan) limitten az mı, çok mu olacağını tahmin edilmelidir.  Uzatma olacak mı? – katılmacı karşılaşmanın normal oyun süresinde mi tamamlanacağını yoksa uzatmalar olup olmayacağını tahmin edilmelidir.  Penaltı olacak mı? – katılmacı maçı kazanan takımın uzatma ve penaltı ile mi belirtileceğini tahmin etmelidir.  Kalan sürede nihai sonuç – katılmacı maçın kalan süredeki çıkışını tahmin edilmeli (1 – ev sahibi takım kazanır, Х – beraberlik ve 2 – konuk takım kazanır). O ana kadar atılan goller dikkate alınmaz.  Golcü – katılmacı, turnuvada en çok gol atacak oyuncuyu öngörmelidir. (Eşit gol sayısına sahip birden fazla futbolcunun olduğu halde, galip ilgili turnuva kurallarına göre belirlenir).  Turnuva bahisleri. Birden fazla oyuncu/takımın turnuva sonunda eşit sayıda gol/asist bulunduğu halde, Eşit Sonuç Kuralı geçerlidir.  Eşit Sonuç, kazançlı bahisler karının bahis tutarının eşit sayıda gol/asist bulunan oyuncu/takım sayısına bölünmekle hesaplanacağı anlamına gelir. Normal oyun süresi ve uzatmalarda atılan gol geçerli sayılır. Uzatmalardan sonra atılan penaltı sonucundaki goller sayılmaz. Maçın en iyi oyuncusu – Bahisler Düzenleyiciler (örneğin, Dünya Birinciliğinde FİFA) tarafından ilan edilen sonuçlar esasında düzenleniyor. Resmi sonuç yoksa bahisler SKY TV tarafından ödüllendirilmiş oyuncu esasında düzenleniyor. Maçın Sky TV’de direkt olarak yayınlanmadığı halde Büyük Britanya TV kanalları (veya diğer TV) tarafından ödüllendirilmiş oyuncu esasında düzenleniyor. Ödül resmen verilmemişse, yorumcu ve analizörler tarafından belirtilen oyuncu olup olmadığına bakılmaksızın bahisler iade edilir. 4.1 Bahis şirketi diğer bahis tipleri önerebiliyor.

5.1 Single, sütun, “kazanmak için kaybet” kombinasyonları ve sistemlerinde oynamaya imkân sağlıyor. 
5.2 Canlı bahisler Genel Şartlarda açıklanmış durumlar hariç iptale tabi değildir.  
 
5.3. Sitede canlı bahisler ile ilgili olarak gösterilen bilgi yalnız göstergelidir. Belli bir bilgi (sonuç, karşılaşma saati ve saire) hatalı çıkarsa, bu gibi sorundan sorumlu tutulamayacağız.  
5.4. Sebep ne olursa olsun (örneğin çeviri yokluğu, tam sonuç yokluğu, maçın gelişmesi ile ilgili bilgi yokluğu, maç sonuçları ile ilgili resmi protokol yokluğu, etkinliklerde elde edilen sonuçların tespit edilmesi mümkünsüzlüğü ve saire) canlı bir etkinliğin sonuçları katiyet tespit edilmesi 48 saat zarfında mümkün olmadığı halde bu etkinlik için kabul edilen bahisler iade edilir.   
5.5. Canlı bahislere karşı itirazlar etkinliğin gerçek zamanından sonra 24 saat zarfında kabul edileceklerdir.

6.1 Bahsin iptal edilmesi 1 (bir) katsayısı ile düzenlenmesi anlamına gelir.  
6.2 Bahisler aşağıdaki hallerde geçersi olur:  
6.2.1 Bahis etkinliğin gerçek başlangıcından sonra verilmiştir. CANLI bahisler hariç.  
6.2.2 dünya marketlerde gözle görülüş şekilde farklı olan hatalı katsayılarla yapılan bahisler.   
6.2.3 Önceden belirlenmiş sonuca yapılan bahisler. Örneğin, maç sonucunun 2-0 olduğunda Gol sayısı alt/üst 1,5 bahisleri.   
6.2.4 6.6 ve 6.7’de belirtilen durumlar hariç olmak üzere etkinlik ertelenmiş, kesilmiş veya belirtilen sürrede düzenlenmeyip 48’den fazla saat ile değiştirilmiş (oyunun tamamlamış kısımlarına bahisler düzenleneceklerdir).   
6.2.5 Katılmacı maçın başlanmasından önce katılmasından vazgeçer.  
6.3 Bahislerin düzenlenmesinde etkinliğin gerçek başlangıç tarihi ve saati dikkate alınır. Sitede belirtilen tarih ve saat yalnız bilgilendirme içindir.  
6.4 Eğer (2.5 maddede belirtilen) "Bahsi kapat" bahis sonucunun artık belli olduğu zamandan sonra yapılmış ise, “Bahsi kapat” işlemi iptal edilecektir. Bahis etkinlik sonucuna göre düzenlenecektir.   
6.5 Son etkinlik sonucunun (takım açısından diskalifiye, yargıç kararı, maç şartlarının ihlali gibi) herhangi bir sebepten dolayı değiştirilmiş veya iptal edilmiş oldu halde düzenlenmemiş bahisler iptal edilmeyeceklerdir. Bahisler etkinlikten sonra yayımlanacak sonuçlara göre düzenlenecektir.   
6.6 Eğer tenis, badminton, masa tenisi, plaj voleybolu, plaj hentbolu veya squash maçı kesilmiş, gün zarfında oynanmamış ve diğer güne taşınmış olması halinde , bu etkinliklere yapılan bahisler maçın oynanmasına (turnuvanın tamamlanmasına) kadar veya oyunculardan birinin oynamaktan vazgeçmesine kadar kalacaklardır.  
6.7 Eğer yarışma spor kurallarına göre (takımlardan biri diskalifiye edilmiş, yerde ihlal ve saire) sona ermediği halde yalnız kuşku götürmez sonuçlara yapılan bahisler düzenlenecektir. Bu madde yalnız aşağıda sıralı sporlar için geçerlidir: futbol, basketbol, hentbol, basketbol, buz hokeyi, buz hokeyi, plaj futbolu, tenis, voleybol, masa tenisi, badminton, plaj voleybolu, bilardo, ragbi.   
Örnek 1: Futbol maçında ev sahibi takımının 60. dakikada kovulması (maç kesilmesi) ve maçın sonucu 1-0 olması halinde, Gol Sayısı 0.5 bahisleri 1-0 sonucuna göre düzenlenecek, oluşmamış olan kalan bahisler ise iptal edileceklerdir.  
Örnek 2: Eğer bir tenis etkinliğinde tenisçilerden biri birinci sette 6-3 sonucu ikinci sette 3-2 sonucu ile vazgeçerse, bahislerin düzenlenmesinde aşağıdaki kurallar uygulanacaklardır: Bütün birinci bahisler birinci sette 6-3 sonucuna göre düzenlenecekler. İkinci set bahisleri Toplam game sayısı alt/üst 6.5 ve 7.5 kaybeden/kazançlı olarak düzenlenir çünkü serinin her doğal sonucu en az 8 oyun içerecektir. Handikap / İkinci oyuncu Handikap -5.5 / + 5.5 ve -4.5 / + 4.5 dolayısıyla kaybeden / kazançlı olarak düzenlenir çünkü serinin her doğal tamamlanmasında birinci oyuncu için en az 4 game öncelik veya ikinci oyuncu için en az 3 game öncelik olacaktır. Etkilikle ilgili diğer bahisler de aynı şekilde düzenlenir.  
6.8 Bahis Şirketinin (artık gol atılmış, puan kazanılmış ve saire) teknik sebeplerden dolayı zamanında değiştirilmiş olup hatalı katsayılara bahis yapmanıza izin verdiği (yukarıda açıklanmamış) olaylar da vardır. Bu olaylarda Bahis Şirketi bahislerin iptal edilmesine nihai kararı verir, ancak haklılık ve dürüstlük prensiplerini uygulamakla yükümlüdür.