Gazino kuralları

ONLİNE BAHİSLER WEB SİTESİNİN KULLANICILAR TARAFINDAN KULLANILMASI İÇİN GENEL ŞARTLAR

Katılmacının reşit yaşta olup www.ecasino.bg (“web-site”) internet sayfasından düzenlenen online bahislere katılmak isteyen gerçek şahıs olduğu, web sitesinde kayıt ve açılmış hesaba sahip olduğu dikkate alınarak Düzenleyici ve Kullanıcı arasındaki ilişkilerini düzenlemek üzere işbu Genel Şartlar tanzim edilmiştir.

Genel Hükümler

Madde 1. Düzenleyici web sisti aracılığı ile Kullanıcıya işbu Genel Şartlar gereğince belgede ve Bulgaristan Cumhuriyeti geçerli mevzuat hükümlerine sıkı sıkıya uyulmak şartı ile hizmet ve kaynakları kullanma imkânını saplamaktadır. Düzenleyici işbu Genel Şartların metni bunun muhafaza edilmesini ve kopyalanmasını sağlayacak şekilde Web-sitesinde yayınlamaktadır.

Madde 2. Kullanıcının önceden kaydolunması, kullanıcı adı ve parolanın girdirilmesi ve oyun hesabının açılması Web-sitesindeki hizmetlerin kullanılması işin mecburi şartlardır.

Kayıt

Madde 3. (1) Kayıt işlemi düzenleyicinin merkez bilgisayar sistemine ad, baba adı, soyadı, uyrukluğu,doğum tarihi, kimlik numarası (vatandaşlık No, yabancıya ait kimlik No, diğer numara veya Bulgar vatandaşı olmayan şahsın ilgili ulusal mevzuat hükümlerine uygun kişilini tanıtıcı veriler), geçici veya daimi ikametgâh adresi, e-posta adresi, kimlik belgesinin numarası, veriliş tarihi ve veren makamı, banka hesabı No (veya IBAN ya da hesap No, banka adı, ülke), cinsiyet, telefon No ve Kullanıcının Web-sitesinde kaydolunarak veya içindeki hizmetleri kullanarak gönüllü olarak verdiği her türlü diğer bilgi içerebilen kullanıcının kimliğini tanıtıcı bilgi ve verilerin girdirilmesi yolu ile gerçekleştirilir. Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen bilgi Düzenleyici tarafından toplanıp kullanılabilir. İstenilen kişisel verilerin ve bilgilerin sağlanmaması halinde Düzenleyici kullanıcının kaydolunmasını reddedebilir.

(2) Kullanıcıya ait kişisel verilerin yeterli ve doğru olmadığından şüphelenen Düzenleyici şaksın kişiliği ile ilgili ek delil isteyebilir veya kaydı reddedebilir. Düzenleyici Kullanıcının kimliğini tanıtması ve ayıt işlemi sırasında beyan edilen hususların ve kişisel verilerin her birinin kanıtlanmasını her zaman isteyebilir.

(3) Kaydolunarak Kullanıcı 18 yaşını doldurmuş olduğunu, vatandaşı olduğu ülkenin ve kaydın yapıldığı IP adresinin bulunduğu ülkenin online bahislere katılım için bütün yasal istemlerini karşılamış olduğunu, verdiği bilgilerin tam ve doğru olduğunu, işbu Genel Şartların hükümlerini bildiğini kabul ettiğini ve bunlara uyma yükümlülüğünü üzerine aldığını beyan eder.

(4) Kullanıcı herhangi bir değişikliğe uğramış hususları konusundaki bilgileri hemen güncelleştirmeye yükümlüdür.

(5) Bilgilerin tam veya doğru olmayan veri içerdiği veya meydana gelen değişmelerin güncelleştirilmememsi halinde Düzenleyici kaydın sürdürülmesini hemen ve ihbar etmeden kesmeye yetkilidir.

(6) Kullanıcı kimliğine ek deliller istenmemiş olduğu halde kayıt talebinden itibaren 24 saat zarfında Kullanıcıya sıfır bakiyeli oyun hesabı açılır.

Madde 5.(1) Kayıt işleminde Kullanıcı online bahislere katılmak üzere kendinse er,işim sağlayacak kullanıcı adı gösterir, parola ise sistemde tesadüfî olarak yaratılır veya Kullanıcı tarafından belirlenir. Sistem tarafından tesadüfen yaratılan parola Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Kullanıcının talep ettiği kullanıcı adının müsait olduğu halde kendinse o kullanıcı adı verilir.

(2) Her Kullanıcının diğer bir şahıs tarafından kullanılamayan eşsiz bir kullanıcı adı vardır.

(3) Başka bir kimsenin adına veya sahte bir isim ile kaydolunmak yasaktır. Başka bir kimsenin verileri kullanılmış olduğunda şüphelenen Düzenleyici kaydın yapılmasını reddedebilir. Kullanıcı adının gerçek şahsın adı ve tüzel şahsın unvanı hakkı, ticaret markası hakkı ve her türlü diğer fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın üçüncü şahsıların haklarını ihlal ettiği halde DÜZENLEYİCİ sorumlu değildir.

(4) Kullanıcı parolasının gizli tutulmasına gerekli çaba harcaması, parolasını üçüncü şahıslara ifşa etmemesi ve de diğer bir şahsın kullanıcı profiline yetkisiz erişim kuşkusu halinde DÜZENLEYİCİYİ hemen haberdar etmesi gerekir. Kullanıcı tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından kullanıcı adı kullanılarak yapılan bütün iş ve işlemlerden sorumludur. İlgili işlemlerin yapılması Kullanıcıya atfedilemediği veya üçüncü şahsın yasaya aykırı faaliyetinden kaynaklandığı halde de oyun hesabından çekilen paranın iadesinden veya kullanıcı adı ve parolasının kullanılması ile uğratılan diğer zararların karşılanmasından sorumlu değildir.

(5) Her bir şahıs tek bir kullanıcı adı ile kayıt yapmaya ve tek bir oyun hesabını açmaya yetkilidir.

Oyun Hesabı

Madde 6. (1) Kayıt işleminin başarı ile tamamlanmasından sonra Kullanıcıya sıfır bakiyeli oyun hesabı açılır. Kullanıcı bu hesaba para yatırdıktan sonra hesap aracılığı ile online bahislere katılabilir.

(2) Kullanıcı, Düzenleyicinin Web-sitesinde ilan edilen hesaba asgari tutarı Düzenleyici tarafından belirlenen depozito yatırır. Depozito miktarı ile Kullanıcının oyun hesabına havaleler yapılır.

(3) Kullanıcının depozitolar ile ilgili bütün sınırlamalar, paraya sınırlamalar ile ilgili erişim ve de para çekmesi ile ilgili sınırlamalar konusunda bilgi almak için hakkı vardır.

(4) Kara para aklanması imkânlarının sınırlandırması açısından oyun hesabına yatırılmış ve Düzenleyici tarafından belirtilen katılım bahsinden az olmak şartı ile oyunlara katılım bahsi yapılmadan çekme talebine konu olan paraların ödenmesine izin verilmez.

(5) Paraların yatırılması ve çekilmesinde ödeme hizmetleri tedarikçisinin geçerli tarifesine göre harç bedelleri ve Web-sitesinde ilan edilen ve Kullanıcının haberdar olduğu diğer harçlar uygulanır. Düzenleyici kendi takdirine göre Kullanıcıyı harçların ödenmesinden muaf tutarak Kullanıcıya ilgili koşullar konusunda bilgi sağlamak şartı ile harçların tamamını veya bir kısmını kendi hesabına karşılayabilir.

(6) Kullanıcıya ait oyun hesabında olumsuz bakiyeye yol açacak bahis veya para çekmesine izin verilmez.

(7) Oyun hesapları arasında para transferine izin verilmez.

(8) Kullanıcının oyun hesabının bakiyesi, bahisler tarihçesi (örneğin, yapılan bahisler, ödenen kazançlar), depozitolar, para çekmeleri ve ilgili işlemler, profiline erişildiği son IP adresleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

(9) Kullanıcı şahsen veya Düzenleyiciye başvuru yoluyla:

1. 24 saat veya bir takvim ayı zarfında bahis edilebilen para tutarını geçici olarak sınırlayabilir;

2. 24 saat veya bir takvim ayı zarfında oyun hesabına iletilebilen para miktarını sınırlayabilir;

3. bahis etme imkânlarını sınırlayabilir.

Bahis

Madde 7. (1) Düzenleyici kumar oyunlarının tümü veya bir kısmı için somut asgari veya azami bahis miktarını belirleyebilir ve bunu Web-sitesinde ilan eder. Düzenleyici, Kullanıcının haberdar edilmiş olduğu şartlarda ilan edilen azami bahis miktarından büyük bahis kabul edebilir.

(2) Bahis yalnız oyun hesabında mevcut para ile yapılabilir. Kredili bahis yapılmasına izin verilmez.

(3) Kullanıcının bahis yaparken bahsi verdiği kumar oyununa katılmaya razı olduğunu, Oyun şartları ve Web-sitesinde ilan edilen düzenleme kurallarını bildiğini beyan eder.

Kazanç

Madde 8.(1) Düzenleyici kazancın azami miktarını belirler ve Web-sitesinde ilan eder.

(2) Kullanıcının online bahislerden elde ettiği kazançlar oyun hesabına yatırılır.

(3) Kullanıcının Düzenleyici tarafından belirtilen şartları kabul ederek başka beyanda bulunmadığı halde kazançlar oyun hesabının açıldığı para biriminde ödenir.

(4) Oyun hesabından para Kullanıcının talebi üzerine Düzenleyici tarafından belirtilen şekilde süre, usul ve ödeme şartlarına göre elektronik kayıt formunda belirtilen veya ek olarak bildirilen banka hesabına havale edilerek ödenir. Karın ödenmesinden önce Düzenleyici açık görülür resmili kimlik kartı, banka kartı, banka ekstresi ve saire belgeler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın okunaklı ve açık görülür belge kopyaları isteyebilir. Eğer kayıt verileri ödeme talebinde ibraz edilen kişisel veriler ile aynısı bulunmadığı halde Düzenleyici ödemeyi reddedebilir. Para bedelinin alınması için usulen talepte bulunulması ve istenirse, ilgili belgelerden kopyalar ibraz edilmesinden sonra Düzenleyicinin talep edilen para miktarını havale ettirmesi gerekir. Eğer ödemenin yerine getirilmemesi veya gecikmesinin Düzenleyicinin kusurundan kaynaklandığını iddia edilmezse veya bunun üçüncü bir şahsın kursundan dolayı meydana gelmiş ise, Düzenleyici yerine getirmeme veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

(5) Kanunen öngörülen veya Genel Şartlarda yer verilen olaylarda DÜZENLEYİCİ ödenmesi talep edilen para bedellerinde kesintiler yapmaya yetkilidir.

Tebligatlar

Madde 9. (1) Kullanıcı Düzenleyiciye profilinden metin mesajları gönderme imkânına sahiptir.

(2) Kullanıcı Düzenleyici veya partnerlerinden kayıt formunda belirlediği e-posta adresine ve sitedeki profiline Düzenleyici veya ticaret partnerleri tarafından önerilen mal ve/veya hizmetler, düzenlenen anketler, soruşturma ve saire aktiviteler konusunda haberdar edilmek üzere SMS dâhil ticaret tebligatları almayı kabul ettiğini beyan eder.işbu Genel Şartların kabulü ile Kullanıcı Düzenleyiciden, Düzenleyici ile ilgili şirketlerden veya partnerlerinden ticaret tebligatları almayı kabul eder.

Kumar oyunları. Ek (bonus) oyunları

Madde 10. (1) Ayrı ayrı kumar oyunları Х tiplerine ilişkin kurallara göre düzenlenen kumar oyunları Web-sitesinde ilan edilir.

(2) Düzenleyici ilgili şartlar konusunda Kullanıcıya önceden bilgi vermek şartı ile yapılan bahsi, kazanç veya diğer para bedelinden belli oranında kesinti yapabilir. İlan edilen kesinti oranının değiştirilmesi halinde Düzenleyici Kullanıcıya bu konuda bilgi vermek mecburiyetindedir. Katılım harcı dâhil ek para bedellerin kesilmesi somut kumar oyununun kurallarında veya oyu varyantında öngörülebilir. (3) Pazarlama stratejinse bağlı olarak Düzenleyici vefalı kullanıcılara öncelikli imkânlar ile primler ve mevzuat hükümlerine uyularak Kullanıcıların konusunda bilgi almaya yetkili oldukları şartlarda ek (bonus) oyunları sağlayabilir..

Ek hak ve yükümlülükleri

Madde 11. Kişisel veri işletmeni olarak kaydedilen Düzenleyici, katılmacıların kimliğinin tanıtılması ve kaydedilmesi, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında uzaktan düzenlenen kumar oyunları ile ilgili verilerin muhafaza edilmesi ve kumar oyunları ile ilgili bilgilerin Ulusal Gelirler Kurumu dağıtıcılarına bilgi verilmesi hakkındaki 27.02.2013 tarih ve 1 sayılı TALİMATNAME hükümlerine göre asgari derecede gerekli kişisel verileri toplayıp işlemektedir. İşbu Genel Şartları kabul eden Kullanıcı, Düzenleyicinin Kişisel Verileri Koruma Yasası hükümlerine uyarak kendisine ait kişisel verileri ve ilgili bilgileri Genel Şartlarda öngörülen düzene göre toplayıp işlemesi ve saklamasını, bu veri ve bilgilerin mal ve/veya hizmetlerin önerilmesi, promosyon el amaçlar, anket, soruşturma, istatistik analizler ve araştırmalarının düzenlenmesi, dolaysız parlama ve Düzenleyici üzerine ek yükümlülükler yükletmeyen diğer işlemler için kullanılmasını kabul eder.

Madde 12. (1) Genel Şartlarda açıkça öngörülen haller dışında Düzenleyici, işbu Genel Şartlarda yer alan istemlerin veya Bulgar mevzuat hükümlerinin yerine getirilmediğinden şüphelendiği halde kendi takdirine göre ve hiçbir ihbarda bunmaksızın Kullanıcının kaydını ortadan kaldırmaya ve kullanıcı adını silmeye, Kullanıcının Web-sitesine erişimi sınırlamaya veya kesmeye yetkilidir. Düzenleyicinin faaliyetinin kesilmesinde veya Web-sitesinin desteklenmesinin durdurulmasında kayıt kesilmiş sayılır.

(2) Bütün kayıt kesilme durumlarında Düzenleyici Kullanıcı veya üçüncü şahısların uğradıkları zarar ve kaçırdıkları karlardan sorumlu değildir.

(3) Düzenleyici, oyun sonuçlarını tahrif etmeye denemede bulunduğu, hile veya diğer kötü niyetli tavırda bunduğu şüphelendiği Kullanıcının ödemesini tutabilir, bahis geçersiz ilan edebilir, o kullanıcının oyunlara katılımını sınırlayıcı diğer gerekli hareketleri girişebilir. İşbu Genel Şartları, ayrı ayrı oyun kurallarını veya geçerli mevzuat hükümlerini ihlal eden her faaliyet kötü niyetli sayılacaktır.

Madde 13. Düzenleyici ilgili bilgilerin ve Düzenleyicinin idaresi dışında bulunan ve diğer web sitelerine ileten sayfaların içeriği, doğruluğu ve yasaya uygunluğunda sorumlu olmaksızın Web-sitesinin her sayfasında reklam kareleri, banerleri ve mal ve hizmet yazıları, elektronik referanslar yerleştirebilir, Kullanıcıya bunlarla ilgili bildiriler gönderebilir.

Madde 14. Web-sitesinde yerleştirilen veri tabanı, fikri mülkiyet hakkına konu olan yayılanmış içerik ve malzemeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları Düzenleyiciye veya bunların kullanılmasına yetki veren diğer bir şahsa ait olup Telif Hakkı ve Benzeri Haklar Yasası ve Markalar ve Coğrafi İşaretler Kanunu hükümleri gereğince korunmaya tabidir. Fikri mülkiyet hakkına konu nesnelerin Düzenleyicinin onayını önceden almaksızın saklanması, çoğaltılması, dağıtılması ve her türlü diğer işlemleri yasaklıdır.

Sorumluluk

Madde 15.(1) Düzenleyici, Kullanıcının hizmetleri kullandığı usulü, Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından sağlanan verilerin doğruluğu ve güncelliği, kendisine yaptırılmış yayınların içeriği, baskı hataları ve elektronik referans ile ulaşılabilen veya düzenleyici dağıtıcılarında muhafaza edilen bilgi dâhil her türlü bilgi kontrol etmekle yükümlü olmadığı için bu açıdan sorumlu tutulamaz.

(2) Kullanıcı işbu Genel Şartları kabul ederek Web-sitesinin aracılığı ile temin edilen hizmetleri kullanılmasından doğabilecek riskin tamamen Kullanıcıya ait olacağını, Düzenleyicinin düzenleyici tarafında kasten uğratılan zarar dışında olası zarar uğratılmasından sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

(3) Kullanıcı, Bulgaristan mevzuat hükümlerini, uygulanabilen yabancı kanunları, işbu Genel Şartları ve ahlak kurallarını ihlal ettiği takdirde üçüncü şahıslarca ileri sürülebilecek talepler ve/veya kendilerine ödenecek tazminatlar sonucunda ödenen maddi yaptırım, avukatlık masrafları ve diğer harcamalar da bu sırada Düzenleyiciye veya üçüncü şahıslara uğratılan zararlar ve kaçırılan karları karşılamakla Düzenleyiciyi ve üçüncü şahısları tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 16. Web-site Bulgaristan Cumhuriyeti hudutları dâhilinde yerleştirilen teknik donanım aracılı ile Düzenleyici tarafından idare edilmektedir. Düzenleyici Web-sitesindeki hizmetlere Bulgaristan Cumhuriyeti hudutları dışından erişimi ve bunların güvenli sağlanmasından veya Web-sitesine erişimin teknik sorunlardan, telekomünikasyon hizmetlerinin veya internet ilişkilerinin bozukluğu, Web-sitesinde yapılan problem önleyici işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın belli sebeplerden dolayı sınırlı olduğundan sorumlu değildir. Kullanıcının ilgili hizmetleri Bulgaristan Cumhuriyeti hudutları dışında kullandığı takdirde hizmetlerin kullanıldıkları yerin uygulanabilir yerli mevzuat hükümlerine uyma sorumluluğu tel ve yalnız Kullanıcıya aittir.

Diğer

Madde 17.(1) Düzenleyici, hizmetlerin türü ve kapsamına değişme, tamamlama ve iyileşme getirilebilme imkânı açısından işbu Genel Şartları tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Düzenleyici, Şartlara getirilen her değiştirmeyi Web-sitesinde yayınlayarak kullanıcıların ilgili metinler ile tanışabilmelerine iki haftalık süresi verip kullanıcılarına bilgilendirmekle yükümlüdür. Söz konusu sürenin tamamlanmasından sonra değiştirme yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Düzenleyicinin Genel Şartlar ile ilgili bütün beyanları ve saire bildirilerinin Kullanıcı tarafından belirlenen e-posta adresine gönderilebilmesini kabul eder.

(2) Kullanıcının Düzenleyiciye gönderilen açık yazılı beyanı ile Genel Şartlara getirilen değişmeleri kabul etmemesi mümkündür. Bu halde sözleşme otomatik olarak iptal edilmiş sayılır ve Düzenleyici Kullanıcının kaydı ve online bahislere erişiminin desteklenmesini hemen ve ihbarsız olarak kesmeye yetkilidir.

(3) Yukarıdaki 2. Fıkrada açıklanmış durumda Kullanıcı, Düzenleyici tarafından belirtilen şart ve sürede oyun hesabında biriken para tutarlarını çekebilir.

(4) Genel Şartlara getirilen değişmelerin kabul etmemesi konusunda açık yazılı beyanı ileri sürülmediği halde Kullanıcının Web-sitesini kullanıcı adı ile ziyaret ettiğinden sonra bunları kabul etmiş olduğu sayılır.

Madde 18.(1) Düzenleyici, işbu Genel Şartların uygulanması ile ilgili olarak bu Genel Şartların uygulanmasına, belli tür hizmetlerin kullanılmasına veya ayrı ayrı tür oyunlara katılmasına ilişkin Talimatlar ve Ek Şartlar kabul edebilir. Bunlar Genel Şartlara değişme getirilmesinde geçerli düzene göre yürürlüğe gireceklerdir.

(2) İşbu Genel Şartların maddelerinden herhangi binin geçersiz kılınacağı halde bu durum Genel Şartların diğer maddeleri, belli bölümleri veya tam metninin geçersiz kılınmasına sebep olmayacaktır. Geçersiz madde yerine kanunu veya kabul ettirilen uygulamaların mecburi hükümleri uygulanacaktır.

(4) İşbu Genel Şartlarda yer almayan bütün sorunlar konusunda Bulgaristan Cumhuriyeti geçerli mevzuat hükümlerine göre işlem görülecektir.

İşbu Genel Şartlar 01/02/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.