Gizlilik

TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketinin

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu gizlilik politikasının amacı web-sitemizi ziyaret ederek önerdiğimiz hizmetleri kullandığınızda kişisel verilerinizi toplayıp işlediğimizde izlediğimiz kuralları sizlere tanıtmaktır.

Burada ne gibi kişisel veri topladığımız, bunları nasıl ve ne amaçlar için kullandığımız, kime temin ettiğimiz, veri sahibi olarak ne gibi haklarınız olduğu, bize veya kişisel veri denetim organına nasıl başvurabildiğiniz konusunda bilgi bulabilirsiniz. • Biz kimleriz ve bize nasıl başvurabilirsiniz?

TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD Tescil Ajansı Ticaret Sicilinde 203127300 sicil numarası altında kayıtlı, merkezi Sofya, Kukush sok. No 7 adresinde bulunan tüzel şahıstır.

Palmsbet.com Bulgaristan Cumhuriyeti, Sofya, İlinden bölgesi, Kukush sok. No 7 ikametgah adresli 203127300 sicil numaralı TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketinin tescilli alan adıdır. TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD, Kumar Oyunları Kanunu 34. Maddesi, 1. Fıkrası gereğince Devlet Kumar Oyunları Komisyonunun (Gazino Oyunları) 000030-7389/26.09.2014 sayılı kararı üzerine verilen 000030-16257 no’lu ve yine Kumar Oyunları Kanunu 34. Maddesi, 1. Fıkrası gereğince Kumar Oyunları Devlet Komisyonunun (Spor Bahisleri) 000030-3647/30.03.2018 sayılı kararı üzerine verilen 000030-6941 no’lu online kumar oyunları düzenleme lisansına sahiptir.TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD Sofya, Kukush Sok. No 7 ikametgah adresli şirketimizin faaliyet alanına giren işlerin gerçekleştirilmesinde veya bu işler ile ilgili olarak işlenen kişisel verilerin idarecisidir. Kişisel verilerin korunmasından sorumlu yetkili kişiye taleplerinizi bu adrese postalayabilir, ikametgâh adresimizdeki Kayıt Ofisinde şahsen sunabilir veya dpo@palmsbet.com adresine iletebilirsiniz.

Mesajınızda bireyleştirmeniz ile ilgili bilgileri ve temas bilgileri vermeniz gerekir.

 • Ne gibi veri topluyoruz, bunları ne gibi amaçla kullanıyoruz ve kişisel verilerin işlenmesine yönelik gerekçelerimiz nedir?TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD internet ortamında bahis düzenlenmesi ve yapılması olmak üzere üzere esas faaliyet alanı ile ilgili olarak kişisel veriler işlemektedir.

Şirket, faaliyet alanındaki işleri gerçekleştirirken müşterilerinin kişisel verilerini işlemektedir.

Sitemizde kayıt ve kullanıcı profili oluşturma işleminde aşağıda sıralı veriler işlenmektedir:

Müşterinin adı, baba adı, soyadı, uyrukluğu, doğum tarihi, kimlik numarası “vatandaşlık No,yabancıya ait kimlik No, diğer No veya ulusal mevzuat hükümleri gereğince Bulgar vatandaşı olmayan şahsın kimliğini tanıtan diğer veriler), geçici veya daimi olarak ikamet ettiği adres, elektronik adresi, kimlik belgesinin No, veriliş tarihi ve veren makamı, banka hesabı (IBAN veya hesap No – IBAN tasdiknamesi, bankanın adı ve devleti), cinsiyeti, telefon No, 18 yaşını doldurmuş olmasını kanıtlayan delil, kullanıcı adı, IP adresi ve müşterinin kayıt işleminde veya Web-sitesinde sağlanan hizmetleri kullanırken kişisel veri sahibinin kabul ettiği kullanma kurallarına göre gönüllü olarak verdiği her türlü diğer bilgi.

Size ait ayrıntılı kişisel bilgi yalnız kaydolunup şahsi profilinize girdiğinizden sonra toplanmakta olduğunu dikkate alın, lütfen. Bu faaliyet, Şirketin kumar oyunlarına katılanların kimliğini kontrol etmesini ve kimliğinizin tespit edilmesi amacı ile çeşitli kanuni kontrol amaçlarının kullanılmasını gerektiren Kumar Oyunları Kanunu ve diğer özel mevzuat ile yönetmelik hükümlerinin istemlerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.palmsbet.com oyunlarına katıldığınızda aşağıdaki veriler işlenmektedir:

IP adresi;

Kullanıcı profilinizdeki aktivitenin izlenmesibu bilgi, kayıtlı kullanıcı olduğunuz zaman hesabınıza girince kullanma döneminizin başlangıç ve tamamlama anı, bahis ettiğiniz toplam meblağ, oyun hesabınıza yatırılmış veya hesabınızdan çekilmiş para tutarı, oyun döneminin tarihi, saati ve toplam süresi kayda alınarak toplanıyor.

Şirket, bahsinizi kabul etmeden önce kanunen kimliğinizi tespit etmek mecburiyetindedir. Bunu yapmak üzere resmi resimli kimlik belgesinin kopyasını, kredi/debi kartınızın ön tarafındaki resmin kopyasını ve saire delilleri temin etmenizi isteyebiliriz.

Kullanıcı hesabınızın kullanılmasında işlenen kişisel veriler şunlardır:

İlk ödemenin doğrulanmasından önce resmi kimlik belgenizin kopyasını e-posta yolu ile temin etmeniz gereklidir.

Oluşturma,

İşlenme, para çekme ve ödeme yapma için kişisel veriler geçerli mevzuat hükümlerine göre temin edilip işlenmekte, Şirketin veri tabanında muhafaza edilmektedir.

TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketinin veri sahibinin onayı üzerinde veri işlediği zaman söz konusu kişisel veriler yalnız ilgili şahısların bilerek serbestçe ve açıkça dile getirilen somut onayı üzerine işlenmektedir.

Verilerin işlenmesi yasaca açık olarak belirtilen somut amaçlar ile yapılır, veriler yasaya uygun ve iyi niyetli olarak işlenir ve bu amaçlara aykırı düşen bir şekilde ek olarak işlenemez.

Kişisel verileriniz tek ve yalnız TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketinin gerçekleştirdiği faaliyetin yürütülmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Tarafınızca sağlanmış veri özelliklerinin hiçbir şekilde ek analizini veya diğer işlenmesini yapmıyoruz, elimizdeki kişisel verilerinizi profilinizi oluşturmak, ek bilgi elde etmek, sizi herhangi bir şekilde sınıflandırmak veya sizin için hukuki sonuç yaratacak veya sizi diğer bir şekilde etkileyecek otomatik kararların verilmesi için kullanmıyoruz.

 • Güvenlik, hukuki taleplerin önlenmesi ve müşterilerimize daha kaliteli hizmetlerin sağlanması amacı ile işlenen veriler:

Kullanıcı profili/Kullanıcı dosyası: Önerdiğimiz hizmetlerden herhangi biri kullanmış olduğunuz halde ilgili hizmeti tarafınıza temin etmiş olduğumuzdan sonra da adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, bahisler tarihçeniz ve sağladığımız hizmetlere ilişkin diğer bilgi gibi sizinle ilgili bilgileri muhafaza etmeye devam edeceğiz. Bunu aşağıdaki sebeplerden dolayı yapıyoruz:

İlk önce bu bilgi, ileri süreceğiniz talepler veya sağlamış olduğumuz hizmeti kullanan şahsın talepleri halinde hizmetin sağlanması ile ilgili hususları kanıtlayabilmemiz için gereklidir. İlgili bilgi, yetkili resmi merci tarafından kontrol edildiğimiz zaman hizmetin sağlanması ile ilgili olgu ve hususların denetim organı önünde kanıtlanması gereğinden dolayı gerekli olabilir.

Bundan sonra, potansiyel müşterilerimizin sağladığımız hizmetlere yönelik ilgisinin gelişmesini izlemek ve önerilerimizi iyileştirmek üzere yasal ilgi bazında mişteri dosyanızı destekliyoruz.

Online sohbeti: Web-sitemiz ad, e-posta adresi, görüşmek istediğiniz konu girdirerek operatörlerimizden biri ile sohbete başlamanız için imkân sağlamaktadır. Bundan sonraki sohbette öncekisindeki konuları hatırlayabilmemiz için ilgili verileri kaydediyoruz. Bu kategoriden veriler müşterilerin aktivite ve ilgisinin analizi bazında müşteri ve potansiyel müşterilimize önerilerimizi iyileştirmek üzere yasal ilgi bazında işlenmektedir.

Haber bültenimizin amaçlarına uygun olarak işlediğimiz veriler:

Web-sitemiz, haber bültenimize abonelik karşılığında önerdiğimiz güncel veya gelecek promosyonlar konusunda tarafınıza bilgi gönderilmesine imkân sağlamaktadır. Bu kategoriden kişisel veriler müşteri ve potansiyel müşterilimize güncel veya gelecek promosyonlar konusunda bilgi sağlamak üzere yasal ilgi bazında işlenmektedir. Pazarlama (Haber Almak İstiyorum) bölümündeki abonelik tuşunu tıklayarak haber bültenimizi almak isteğinizi dile getirdiğiniz için bu veriler işlenmektedir.

Haber bültenimizi almak isteğinizi ifade eden işareti ortadan kaldırarak aboneliğinizden her zaman vazgeçebilirsiniz.

 • TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketi dışında bulunan veri alıcı kategorileri

Şirketimiz, verilerin ifşa edilmesi için kanuni gerekçe bulunduğu veya verilerin kamu siciline dâhil edilmesinden dolayı genel kamuya açık olduğu haller dışında kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa etmez.

Kamu siciline dâhil edilen verilerin genel erişilebilirliği ile ilgili haller hariç aşağıdaki şahıslar somut olaya göre veri alıcıları olabilirler:

 • Resmi kurumlar ve kendinse verilen yetkiler kapsamında kamu işlevine sahip kurumlar (örneğin Devlet Kumar Komisyonu, Ulusal Gelirler Kurumu, Ulusal Sigorta Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve saire);

 • Önerdiğimiz hizmetlerin örneğin sitemizin teknik desteği ile ilgili hizmetler, bizimle sohbet platformu ve saire hizmetlerin temin edilmesine gerekli olduğu kadarıyla kendisine sağlanmış verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda en yüksek standartlara uyan güvenilir partnerlerimiz;

 • Kazançların ödenmesine gerekli işlemler ve elektronik ortamda ödemeler için bankalar;

 • Kişisel verilerinizi alan diğer üçüncü taraflar asında wwwHYPERLINK "http://www.palmsbet.com/".HYPERLINK "http://www.palmsbet.com/"palmsbetHYPERLINK "http://www.palmsbet.com/".HYPERLINK "http://www.palmsbet.com/"com sayfasında belirtilen gayri nakdi ödemeler öneren tüzel şahıslardır: Cashterminal, Easy Pay, ePay.bg, Maestro, MasterCard, VISA.

 • Veri sahibi olan gerçek şahıslar ile yazışma amaçlarına uygun olarak kurye ve posta hizmetleri sağlayan firmalar.

 • Belli olaylarda kişisel bilginizin geçerli mevzuat hükümlerine ve işbu Gizlilik politikasına uygun olarak AB/AES dışında bulunan üçüncü taraflar ile paylaşılabileceğini bildiriyoruz tarafınıza. Kişisel verileriniz AB/ARS dışında bulunan üçüncü taraflara ifşa etmemiz halinde söz konusu üçüncü taraflar ile sözleşme ilişkilerimizin kişisel verilerinizin korunmasına yönelik uygun önleyici tedbirler içerdiğini garantileyeceğiz. Yalnız AB/AES ülkelerindeki kişisel verileri koruma standartlarına kıyaslanabiliri koruma önlemleri garantileyebilen üçüncü taraflar ile sözleşmeler akdediyoruz. • Verilerin muhafaza süresi

TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketi veri yöneticisi olarak verileri işlenme amaçlarına ve geçerli mevzuat hükümlerine uygun olarak muhafazanın sınırlanması prensibine göre asgari süre içinde işlemektedir.

Kumar oyunlarını düzenleyen ulusal mevzuat hükümleri gereğince 5 yıllık süre ile muhafaza eden müşteri dosyalarının arşivlerine IP adresin coğrafi lokalizasyonu, belli bir oyunda katılmacı olarak kaydolunan şahsın oyun döneminin tarihi, saati ve uzunluğu ile ilgili kamu borçlarının kapatılması zaman aşımı süresinin tamamlanmasından sonra 5 yıllık muhafaza süresi uygulanmaktadır. Kalan veriler ise muhafaza süresi dâhil kanuni işlenme süresini belirleyen veri türüne göre 2 ay ile 5 yıl arasındaki süre içinde muhafaza ediliyor.

 • Veri sahibi olan gerçek şahısların hakları

2016/679 sayılı Yönetmeliğin istemlerine göre kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler kişisel verileri işlenmekte olan şahıslara ait hakların temin edilmesine yöneliktir. Söz konusu haklar şunlardır:

 • Erişim hakkı;

 • Tam veya doğru olmayan verileri düzeltme hakkı;

 • 2016/679 sayılı YÖNETMELİĞİN 17. maddesinde yer alan şartların uygulanabilmesi halinde silme hakkı (unutulma hakkı);

 • İşlenmenin sınırlanması hakkı;

 • 2016/679 sayılı YÖNETMELİĞİN 20. Maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu halde, verilerin nakledilmesi hakkı;

 • 2016/679 sayılı YÖNETMELİĞİN 21. Maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu halde itiraz etme hakkı.

 • Veri sahibinin yalnız profil oluşturmayı kapsayan otomatik işlenmeye dayanan karara tabi tutulmaması hakkı.

Yukarıda sıralı hakları TELEMATİC ŞNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketine sunulan ve talebinizi somut olarak açıklayan (kâğıtta yazılı veya elektronik ortamda oluşturulmuş) başvuru yolu ile uygulayabilirsiniz. Talebiniz imzalı olup şirketin adresine, Verileri Koruma Yetkilisine dpo@palmsbet.com adresinden gönderilmelidir.

Kişisel Verileri Koruma Komisyonuna şikâyet hakkı

2016/679 sayılı yönetmelik gereğince haklarınızın ihlal edilmiş olduğu görüşündeyseniz. Sofya 1592, Prof. Tsvetan Laarov Bulv. No 2 adresinde bulunan Kişisel Verileri Koruma Komisyonuna, www.cpdp.bg , email: kzld@cpdp.bg adreslerine şikâyette bulunabilirsiniz. • Kişisel verilen üçüncü ülkelere veya uluslar arası örgütlere iletilmesi

Şirketimiz işlenen kişisel verileri üçüncü ülkelere veya uluslar arası örgütlere iletmez. • TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD tarafından uygulanmış kişisel verileri koruma tedbirleri.

TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD Kişisel Verileri İş Koruma Kuralları kabul ederek işlenen kişisel verilerin sonuçsal koruma önlemleri uygulamış ve veri sahiplerinin 2016/679 sayılı YÖNETMELİK içinde öngörülen haklarının uygulanması imkânları sağlamıştır. Şikâyet halinde iletişim işlemleri, veri nakli, kişisel verilerin işlenmesinde berraklık, veri sahiplerinin onay alınması, güvenliğin ihlali, belgelerin muhafaza ve yok edilmesi bildirimi konusundaki taleplerinin idaresi ve kişisel verilerin emniyetinin sağlanmasına yönelik bir sıra diğer teknik önlemler alınmıştır.

Yalnız verilerin toplanıp işlenmiş oldukları faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş fonksiyonları kişisel verilere erişim gerektiren şahısların kişisel verilerinize erişimi vardır. Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu görevli ve üçüncü şahıslar ile akdettiğimiz bütün sözleşmelerde verilerin gizlilik hükümlerine yer verilmiştir.

 • Değişmeler.

İşbu Kişisel Verilerin Gizlilik Politikası TELEMATİC İNTERACTİVE BULGARİA EOOD şirketinin tek sermaye sahibinin kararı ile kabul edilmiştir, 2016/679 sayılı Yönetmeliğin ve geçerli Bulgaristan mevzuat hükümlerine, kişisel verilerin korunması alanında Şirketçe kabul edilen iş kural ve politikalara uygundur.

Şirketin web-sitemizde yayımlanmış bildiri ile sizi uyarmak şartı ile işbu politikaya değişmeler getirme ve kuralları güncelleştirme hakkı saklıdır.

Sizin, müşterilerimiz için muhafaza etmekte olduğumuz bütün verilerin emniyeti daima önceliklerimizden biriymiş.

Müşterilerimiz arasında yer aldığınızdan dolayı teşekkürler!