0

Мои участия

До следващо участие:
До второ теглене: дни

Как да участвам?

Спорт

Всеки 20 лв. на спортни събития се равняват на участие.

20 лв.
Казино

Всеки 50 лв. на казино игри се равняват на участие.

50 лв.
Двойна Неделя

Всяко участие, генерирано в неделя, ще се равнява на две участия.

x2
Участие
Награди
Теглене
sade94Печеливш
lulululРезерва 1
bito75Резерва 2
zlati8210Печеливш
manolito933Резерва 1
gogito11Резерва 2

Теглене

Тегленето на втората кола ще бъде проведено на 22.12.2021 г.

Правила
Мои Участия
(1) По реда на настоящите правила се провежда допълнителна / бонус / игра „Коледа на четири колела“, в която може да участва всеки регистриран потребител на Интернет страницата на организатора на хазартни игри „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД -  palmsbet.com, реализирал в промоционалния период на кампанията поне един код за участие в играта.

(2) Бонус игра „Коледа на четири колела“ ще се проведе в период от 08-11-2021г 12:00:00ч. и ще продължи до 22-12-2021г. 09:00:00ч.

(3) От Бонус игра „Коледа на четири колела“ могат да бъдат спечелени следните предметни награди -  два чисто нови  леки автомобила „Пежо 208“.
(4) Чрез игровата си активност през промоционалния период в www.palmsbet.com всеки клиент може да  генерира кодове за участие по следния начин:
-    За получаване на код за участие  е необходимо реализираните залози в секции „Спорт“ и „На Живо“ да бъдат равни на 20 или повече лева, или 50 или повече лева в секция „Казино“.
-    В секциите „Живо Казино“, „Бинго“ и „Игри на Маса“  за получаване на  код  е необходимо участник за реализира залози  от 50 лв.
-     В секциите Джакпот и Виртуални спортове получаването на код е аналогично на секция „СПОРТ“ с минимално реализирани залози в секциите от 20 лв.
•    Пример за генериране на кодове:
-    Ако участникът/играчът изиграе 20 лв. в секция  „На Живо“ и още 50 лв. в секция „Казино“, ще има генерирани два (2) кода за участие в тегленията от бонус играта!
-    Ако участникът/играчът изиграе 20 лв. в секция  „На Живо“ още 20 лв в секция „Спорт“ и  още 50 лв. в секция „Казино“, ще има генерирани три (3) кода за участие в тегленията от бонус играта
В периодите, описани в т. 5.1 по-долу, получените от участник кодове се удвояват от организатора..
(5) Кодовете за участие се генерират /получава/  в промоционалния срок и ще дават право на притежателя им да участва в тегленето на двете големи предметни награди.

5.1  - В периода от:
22:00ч. на 13.11.2021г. до 09:00ч. на 15.11.2021г.
22:00ч. на 20.11.2021г. до 09:00ч. на 22.11.2021г
22:00ч. на 27.11.2021г. до 09:00ч. на 29.11.2021г.
22:00ч. на 04.12.2021г. до 09:00ч. на 06.12.2021г.
22:00ч. на 11.12.2021г. до 09:00ч. на 13.12.2021г
22:00ч. на 18.12.2021г. до 09:00ч. на 20.12.2021г.

Организаторът предоставя възможност на участниците и техните генерирани кодове само в този период да бъдат удвоени. 
(6) Всеки участник има право да генерира неограничен брой кодове в промоционалния период на бонус играта.
(7) Всеки участник има възможност да спечели само един от двата леки автомобила. 
(8) За получаване на код, за квалифициращи се смятат само залози, направени с реални парични средства от участника. Залози, които нямат да бъдат отчитани и съответно няма да генерират кодове към бонус играта ще са:
-  Залог с Безплатен Залог.
-  Залог с Free Spins.
-  Залог със средства, които са получени като бонус от организатора.
(9) Тегленето на предметните награди от бонус играта ще се провежда посредством генератор на случайни числа. Броят участия зависи от броя кодове, които са били генерирани чрез игрова активност в промоционалния период.

Тегнето на първата предметна награда ще се проведе на 01-12-2021 г. като за нея участниците ще трупат точки до 17:00:00 на 01-12-2021 г.

Тегленето на втората предметна награда ще се проведе на 22-12-2021 г. като за нея участниците ще трупат точки до 09:00:00ч. на 22-12-2021 г. 

* Натрупаните участия от първото теглене ще участват и във второто теглене.
(10) След изтеглянето на печелившите, представител на Организатора ще се свърже с печелившите участници посредством телефонно обаждане, за да му предостави повече информация, свързана с получаването на предметната награда. По време на тегленето на наградите (лек автомобол Пежо 208), ще бъдат изтеглени не само печелившите, но и 2 (двама) резервни подгласници. В случай че Организаторът не успее да се свърже с някой от победителите в рамките на 30 работни дни след изтеглянето му или поради друга причина, свързана с невъзможността първият печелиш да получи голямата награда, независеща от Организатора, наградата ще бъде присъдена на първия от изтеглените двама резервни печеливши. В случай че наградата отново не може да бъде връчена по аналогична на горепосочените причини, Организаторът ще присъди наградата на втория резервен печеливш и т.н. В случай че не може да бъде установен контакт или има друга причина, поради която наградата не може да бъде връчена на нито един от печелившите в тегленето, наградата няма да бъде присъдена.

(11) Организаторът запазва правото по всяко време да промени срока на провеждането на бонус играта, като предварително уведоми чрез електронни писма както клиентите, така и отговорната институция (НАП).

(12) Организаторът си запазва правото да промени канала за излъчване на победителите от тегленето, в случай че е наличен технически или друг тип проблем,като своевременно ще информира за това  участниците.

(13) Организаторът запазва правото да ограничи участник или група участници от участие в бонус играта, в случай на съмнение за недобросъвестни действия от тяхна с цел да се възползват неправомерно от бонус играта.

Спорт

Всеки 20 лв. на спортни събития се равняват на участие.

20 лв.
Казино

Всеки 50 лв. на казино игри се равняват на участие.

50 лв.
Двойна Неделя

Всяко участие, генерирано в неделя, ще се равнява на две участия.

x2

РазделОбщ залог за 1 участие
Спорт20.00 лв.
На Живо20.00 лв.
Виртуални20.00 лв.
Казино50.00 лв.
Живо Казино50.00 лв.