Информация на Транзакциите

* Информацията се отнася за период до 60 дни.
Време Операция Сума Статус