След успешно прикачени всички валидни документи, до 48 часа Вашият акаунт ще бъде верифициран и ще получите обратен имейл от нас за Успешна верификация.

Какво желаете да верифицирате?

Документ за идентификация
Платежен метод
  • Чакащи
  • Одобрени
  • Отказани