Всеки залог на спорт може да ти донесе една от многото ежедневни печалби на CASH BALL джакпота ни.

- Cash Ball е джакпот с 3 натрупващи се нива.

- Таблото на Cash Ball се намира в секция "Спорт". 

- Важат само залози, направени с реални средства. Залози, направени с други бонуси или безплатен залог, няма да се класират за CASH BALL.

- Всяко едно от нивата, може да бъде спечелено, при минимален залог от 5 лв.

1.1 При игра за CASH BALL, играчът влиза в специален бонус екран, за да играе за някое от трите джакпот нива. Колкото по-висок е залогът, толкова по-вероятно е да се влезе в бонус екрана. 

1.2  В него има 30 златни медала, между които играчът прави избор. Ако на избраната плочка има символ, който отговаря на едно от джакпот нивата, символът се премества в горната част на екрана, където е изписано името на съответното джакпот ниво.


1.3 При събиране на 4 плочки с еднакви символи, играчът печели съответното ниво на джакпота и бонус екранът се затваря.Забележка: Ние си запазваме правото да променяме условията на промоциите във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.
Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организаторът има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.Ние си запазваме правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспаднем всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.