Вземи 50 FREE SPINS всеки ден!

Направи играта си още по-успешна, като грабнеш 50 Free Spins от всекидневната ни промоция. Депозирай 50 или повече лева, вземи своите Free Spins и се наслаждавай на 20-линейните ни топ предложения! 

Повече линии = повече възможности за печалба.

Всичко, което трябва да направиш, е да следваш стъпките отдолу:

  • 1. Влез в акаунта си в palmsbet.com
  • 2. Влез в секция "Мои Бонуси"
  • 3. Приеми 50 FREE SPINS офертата.
  • 4. Направи успешен депозит.

Довърши успешно депозита си, след което бонусът автоматично ще се начисли в твоята сметка.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА

1. "Безплатни игри всеки ден“ може да се ползва от всеки участник получил известие в акаунта си и направил поне един депозит в размер равен или по-голям от 50 BGN / 50 EUR на ден.

2. Условието за залог на бонуса „Безплатни игри всеки ден“ важи само в секция „СЛОТ“, раздел "Free Spins" за игрите: 20 Star Party, 20 Mega Slot, Wild Clover, Chilli Bomb, 20 Roosters, Egg and Rooster, Clover Party, Treasures of Persia, Penguin Party и Goblins's Gold.

3. Бонус "Безплатни игри всеки ден“ се получава под формата на 50 броя FREE SPINS. Печалбите реализирани с FREE SPINS се начисляват като изтегляема сума в клиентския профил. Стойността на един Free Spin е на минимален залог на максималния брой линии на посочената игра.

4. Всеки регистриран клиент има право на един такъв бонус всеки ден, ако е направил поне един депозит от минимум 50 BGN / 50 EUR през този ден.

5. Ако FREE SPINS не бъде изиграна в рамките на 24 часа от датата на издаването, тя се заличава от сметката на участника.

6. Ако участникът не желае да пИ иолучи наградата, той трябва преди началото на играта да се откаже, уведомявайки писмено отдел „Връзка с клиенти“.

7. Депозита,  може да бъде  изтеглен само при условие, че направените залози с него надвишават (1) еднократният му размер.

8. Приемайки  "Безплатни игри всеки ден“ по ал. 1 за игра, участникът декларира, че е прочел и приема всички допълнителни правила и условия.

9. Депозита за "Безплатни игри всеки ден“ може да бъде разиграван във всички секции на www.palmsbet.com с изключение на секцията КАЗИНО НА ЖИВО.

10. Депозита за "Безплатни игри всеки ден“ няма да участва за натрупване на точки в допълнителната бонус игра "Лоялна Програма".

11. Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време поради законодателни или регулаторни причини, като информация за промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.

СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

07.07.2021г. 10:00:00 до  31.08.2021г. 10:00:00ч.

Забележка: Ние си запазваме правото да променя условията на промоциите, във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно информирани за всяка промяна.
Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път, тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всеки залог, направен със средства от бонуса или офертата, и да премахне печалбите от такъв залог.Ние си запазваме правото при недобросъвестни действия от страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да приспаднем всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия клиент, който е получен в резултат на неправомерните действия, както и размера на претърпените евентуални загуби.