Ние в palmsbet.com отчитаме, че хазартните игри освен приемани като начин на забавление могат да доведат до рисково игрално поведение и възможност от развитие на хазартна зависимост. Компанията подкрепя инициативата „Отговорна игра“ на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), която през 2015 година фондация „Отговорна игра“ пое за по-нататъшна реализация и надграждане на дейностите чрез проект за превенция на хазартната зависимост, с цел развитие на социално отговорното поведение на бизнеса в България. Компанията подкрепя и други научни и здравни организации на национално и международно ниво.


За допълнителна информация по въпросите, свързани с развитието на хазартна зависимост и социално отговорната игра, посетете:

Информационния сайт на фондация „Отговорна игра“: www.otgovorna-igra.com

Национален център за Отговорна игра (САЩ): www.ncrg.org

Национален съвет по въпросите на проблемната игра (САЩ): www.ncpgambling.org