Ние в palmsbet.com отчитаме, че хазартните игри, освен приемани като начин на забавление, могат да доведат до рисково игрално поведение и възможност от развитие на хазартна зависимост. Компанията подкрепя инициативата „Отговорна игра“ на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), която през 2015 година фондация „Отговорна игра“ пое за по-нататъшна реализация и надграждане на дейностите, чрез проект за превенция на хазартната зависимост, с цел развитие на социално отговорното поведение на бизнеса в България. Компанията подкрепя и други научни и здравни организации на национално и международно ниво.

Темата за отговорността при залагане е от първостепенна важност за игралната индустрия. Като един от основните оператори на българския пазар в хазартния бранш, Palms Bet приема, като ангажимент, да предпази клиентите си от неразумна игра. Прекомерните залози и липсата на контрол над игралното поведение могат да доведат до сериозни финансови затруднения. Всички служителиот  екипа на Palms Bet са ангажирани да предоставят услугата по начин, който да напомня на клиентите, че целта на играта е забавление и залозите трябва да бъдат умерени, без да се превишава предварително планирания бюджет на средствата за забавление.

ЕТО НЯКОИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА ПРОБЛЕМНА ИГРА ИЛИ СКЛОННОСТ КЪМ ПРОБЛЕМИ С ИГРАТА

                    Намаляване на времето за семейството и/или приятелите за сметка на играта;

                    Повтаряща се неспособност да се спре или да се контролира играта, дори често удвояване на залозите;

                    Заемане на пари за хазарт или за изплащане на предишни загуби от игра;

                    Надеждата за „голяма печалба“, която би била единственият начин за разрешаване на проблемите с парите;

                    Използване на играта като емоционално бягство от външния свят;

                    Неглижиране на собствените потребности или пренебрегване на семейството, заради хазарт;

                    Постепенни закъснения или отсъствие от специални поводи;

                    Лъжата за прекараното време в игра или пари, изгубени за залози;

                    Залагане на все по-високи суми, за да се възстановят предишни загуби;

                    Набавяне на пари за игра чрез продажба или залог на лично имущество;

                    Чувство на безнадеждност, депресия или раздразнителност при загуба или при невъзможност за игра.

При наличие на някои от тези признаци, е силно вероятно да става въпрос за проблеми с играта. Ако тази информация е породила интерес у вас и смятате, че Вие или Ваш близък има проблеми с играта, можете да получите още интереснаинформация и съвети за Отговорна Игра, както и тест на поведение. 

 Всеки служител от  екипа на Palms Bet  се ангажира да спазва и следва политиките за предпазване на клиентите от неразумно залагане. В сайта е забранена и регистрацията на лица под 18 годишна възраст. За да гарантираме най-добрата възможна защита, изискваме споделена отговорност от родителите.

В Palms Betстриктното спазване на Закона за Хазарта и всички допълнителни наредби, касаещи законосъобразното протичане на залаганията и честните залози, са абсолютно гарантирани.


ИГРАЙТЕ РАЗУМНО!

За допълнителна информация по въпросите, свързани с развитието на хазартна зависимост и социално отговорната игра, посетете:
Информационния сайт на фондация „Отговорна игра“: www.otgovorna-igra.com
Национален център за Отговорна игра (САЩ): www.ncrg.org
Национален съвет по въпросите на проблемната игра (САЩ): www.ncpgambling.org

Самоизключване

Самоизключването включва ангажимент не само от страна на клиента, но и от наша страна. Ние предприемаме необходимите мерки за предпазване на клиента.  В рамките на временните почивки и на неопределените периоди за самоизключване, клиентите нямат право да извършват депозити и да участват в игри.

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА, СЪЗДАДЕН И ПОДДЪРЖАН ОТ НАП, СЪГЛ. ЧЛ. 10Г АЛ.1 ОТ ЗХ

Ако считате, че имате проблем с хазарта, и/или сте лице, чието социално положение и/или равнище на доходи може да Ви направят по-податливи към участие в хазартните игри и развиване на хазартна зависимост, имате право да се впишете в „Регистъра на уязвимите лица“ (създаден на основание чл.10г. От Закона за хазарта), с цел забрана или недопускането ви до участие в хазартни игри. Искането може да бъде изтеглено тук: https://nap.bg/document?id=20402

Имайте предвид, че самоизключването, чрез този регистър не се отразява веднага в нашата платформа. След като се регистрирате там нямате право повече да използвате нашата платформа, докато сте вписани в този регистър.