Подаване на жалби и сигнали до организатора: писмено на адрес: гр. София, ул. "Кукуш" №7;

писмено чрез e-mail: support@palmsbet.com

Можете да се свържете с нас и на телефон:  0700 45 700


"Начини за подаване на жалби и сигнали до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите:
Писмено чрез електронна поща: infocenter@nra.bg и подписани с електронен подпис чрез nap@nra.bg

Телефон за връзка: 0700 18 700


.